ETELÄ-VANTAAN TAITOLUISTELIJAT RY:N KEVÄTKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU

12.4.2015

Kokouksen aika: Maanantaina 20.4.2015 klo 18.00

Kokouksen paikka: Jalkapallostadionin klubitila

 1. 1  Avataan kokous

  - hallituksen puheenjohtaja Peter Lindholm avaa kokouksen

 2. 2  Valitaan kokoukselle

  1. a)  puheenjohtaja

  2. b)  sihteeri

  3. c)  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

  4. d)  kaksiääntenlaskijaa

 3. 3  Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

  - Säännöt: Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni

 4. 4  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  - Säännöt: Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta seuran internet sivuilla ja seuran ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella

 5. 5  Vahvistetaan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus

  - jäsenmaksun suuruus on ollut 20 euroa

 6. 6  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

 7. 7  Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja

  - Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Peter Lindholm on erovuorossa, joten hallitukselle on valittava puheenjohtaja

 8. 8  Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

- Erovuoroisia jäseniä ovat Jari Jaulimo, Kirsi Inkinen ja Annariitta Virta ja lisäksi Essi Rahikainen ja Jari Syrjänen ovat ilmoittaneet, etteivät jatka jäljellä olevaa toista hallitusvuotta: hallitukseen valitaan kolme jäsentä kahden vuoden kaudeksi ja kaksi jäsentä yhden vuoden kaudelle

- Säännöt: Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Valtakirjalla ei saa äänestää.

- EVT:ssä sovellamme enemmistövaalitapaa:
Käytetyin vaalimenettely on henkilökohtainen enemmistövaali, joka tarkoittaa, että:

 1. 1)  Lippuun kirjoitetaan enintään niin monta nimeä kuin on valittavia.

 2. 2)  Jokainen nimi saa yhden äänen.

 3. 3)  Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet henkilöt äänimäärien

  osoittamassa järjestyksessä.

 • -  Suoritamme kaksi äänestystä: Ensimmäisessä äänestyksessä valitaan kolme hallituksen jäsentä kahden vuoden kaudeksi; hallituksen näkemyksen mukaan olisi hyvä, jos kaksi jäsentä olisi muodostelmaluistelua tuntevaa ja yksi yksinluistelua tuntevaa. Toisessa äänestyksessä valitaan kaksi jäsentä yhden vuoden kaudeksi; hallituksen näkemyksen mukaan olisi hyvä, jos toinen olisi muodostelmaluistelua ja toinen yksinluistelua tuntevaa.

 • -  Hallitus siis esittää, että kokous valitsee kaksi muodostelmaluistelua tuntevaa ja kaksi yksinluistelua tuntevaa henkilöä, koska hallitus valitsee keskuudestaan työnjaon helpottamiseksi kaksi muodostelmaluisteluvastaavaa ja kaksi yksinluisteluvastaavaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi.

 1. 9  Valitaan yksi hyväksytty tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

 2. 10  Seuran sääntöjen muuttaminen

  - Hallitus esittää seuran sääntöjen 17 §:ään lisäystä:

  17 § Nimenkirjoittajat
  Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 3. 11  Kunniajäsenyydet

  - Hallitus esittää seuran kunniajäsenyyttä Soile Turpeiselle, Kirsi Inkiselle sekä Katja Myllykselle

- Soile Turpeinen on hoitanut pitkään tinkimättömästi seuran toimistotehtäviä sekä vastannut luistelukoulun kehittämisestä
- Kirsi Inkinen ja Katja Myllys ovat olleet pitkäaikaisia seura-aktiiveja ja hallituksen jäseniä

12 Päätetään kokous

Tervetuloa kokoukseen

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry Hallitus