EVT:n luistelutarjonta

14.7.2009EVT tarjoaa luisteluelämyksiä kaikenikäisille ja kaiken tasoisille luistelijoille. Tarjonta kattaa luistelukouluryhmät, kehitysryhmät, yksinluistelun harrastus- ja kilparyhmät ja muodostelmajoukkueet.

Päivitimme EVT:n etenemiskaaviot jotka kuvaavat niin seuran luistelutarjontaa kuin yksittäisen luistelijan etenemis- ja harrastusmahdollisuuksia seurassa. EVT:n tavoite on olla monipuolinen taitoluisteluseura jossa jokainen voi harrastaa ja kilpailla omalla tasollaan.

Etenemiskaaviosta uusi luistelukoululainen näkee miten hän voi edetä luisteluharrastuksessaan eteenpäin iän ja taitojen karttuessa. Ensin edetään luistelukoulun puitteissa ja sitten edelleen yksinluistelupuolella kehitysryhmä tähtiin ja edelleen kilparyhmiin. Mikäli olet kiinnostunut muodostelmaluistelusta, saat ensi kosketuksen lajiin ja joukkueeseen muodostelmakoulussa josta sitten edetään kilpajoukkueisiin.

Sekä yksinluistelussa- että muodostelmaluistelussa EVT tarjoaa luistelijoille ammattitaitoista valmennusta ja mahdollisuuden kehittää taitojaan ja kehittyä monipuolisesti lajin parissa. Lahjakkaimmat ja taitavimmat pääsevät mittaamaan taitojaan sekä SM- että kansainvälisellä tasolla.