EVT:n Nuori Suomi –hanke, kohta enää ”sinettiä vailla”

11.6.2009


EVT:n toiminnan kehittäminen osana Nuori Suomi viitekehystä etenee. Kevään aikana on käyty arvomaailma- ja pelisääntökeskusteluja eri kokoonpanoilla ryhmissä ja joukkueissa, luistelijoiden, vanhempien ja valmentajien kesken. Hallitus on työstänyt toimintalinjausta. Kesän jälkeen odotetaan taitoluisteluliiton auditointia.

Pelisääntökeskustelujen lisäksi hallituksessa on koottu ja kirjattu EVT:n tapaa toimia seurantoimintalinjaukseen, joka kirjallisena dokumenttina vaaditaan sinettiseuralta. Toimintalinjauksen on tarkoitus toimia ohjenuorana ja viestintävälineenäkertomaan millainen seura EVT on ja miten siellä toimitaan. Kirjattu toimintalinjaus helpottaa toimintaa seuran sisällä ja uusien luistelijoiden, jäsenten ja perheiden tuloa mukaan EVT:n toimintaan.

Nyt, lomille lähdettäessä olemme tilanteessa että pelisääntökeskustelut on kaikkien ryhmien ja joukkueiden osalta saatu päätökseen. Käymme vielä hallituksessa läpi tilanteen ensi viikon kokouksessamme. Sitten on tarkoitus lähettää EVT:n toimintalinja taitoluisteluliittoon Merja Palkamalle. Hän käy sen läpi ja tulee SLU:n edustajien kanssa auditoimaan toimintaamme myöhemmin syksyllä.

Haluan tässä vaiheessa kiittää lämpimästi kaikkia luistelijoita, vanhempia, joukkueiden ja ryhmien vetäjiä ja toimihenkilöitä sekä valmentajia osallistumisesta ja arvokkaasta panoksestahankkeessa. Uskon, että keskustelut ovat olleet antoisia, herättäneet

ajatuksiaja ohjaavat meitä tulevaisuudessa entistä parempaan ja laadukkaampaan seuratoimintaan. Työ ei suinkaan pysähdy tähän tai sinettiin vaan kehittäminen jatkuu.

Parannettavaa löytyy aina ja hyvät ideat ja ajatukset ovat aina tervetulleita.

Kesäisin luisteluterveisin,

Petri

Lisätietoa: www.nuorisuomi.fi