EVT ja Aktia yhteistyöhön

21.7.2008


Etelä-Vantaan Taitoluistelijat on solminut merkittävän yhteistyösopimuksen Aktia Säästöpankin kanssa. Aktia näkyy tulevalla kaudella seuramme toiminnassa monella eri tavalla.

EVT ja Aktia Säästöpankki ovat solmineet yhteistyösopimuk-sen. Sopimuksella Aktia Säästöpankki tukee seuramme toimintaa merkittävällä taloudellisella panoksella.

Osana sopimusta Aktia Säästöpankki näkyy EVT:n toiminnassa kaudella 2008-2009 mm. seuraavasti:

  • Seura järjestää tulevalla kaudella Aktia-nimikkokilpailun
  • Aktia-yhteistyö tulee näkymään EVT:n viestinnässä, vuosijulkaisussa ja internetsivuilla
  • Osana yhteistyötä Aktia ja Aktian asiakkaat tulevat nauttimaan EVT:n kevätnäytöksistä
  • Seura välittää Aktian tarjouksia jäsenkunnalleen
  • Seura siirtää pankkiasiansa jatkossa Aktiaan

Sopimuksen myötä saatavan taloudellisen tuen EVT kanavoi pääasiassa valmennus- ja koulutustoimintaan, mitä kautta siitä hyötyy mahdollisimman suuri osa taitoluisteluharrastajistam-me. Kiitämme Aktiaa toimintamme tukemisesta!

Käy tutustumassa palveluihin täällä.

___________________________________________________

Aktia on suomalainen kaksikielinen finanssikonserni, jonka toiminta perustuu suomalaisten asiakkaiden - yksityishenkilöi-den, paikallisten yritysten, kuntien ja voittoa tavoittelemat-tomien yhteisöjen - tarpeille.

Aktian 84 konttoria sijaitsevat rannikkoalueella Loviisasta Ouluun ja kasvukeskuksissa, kuten Tampereella. Vantaalla Aktialla on 3 konttoria - Myyrmäessä, Vantaanportissa ja Tikkurilassa. Kaikissa konttoreissa on täydet pankkipalvelut niin yksityishenkilöille kuin yrityksille. Lisäksi konttoreiden yhteydessä toimii Aktian Kiinteistövälitys.

Aktian omistusrakenne on pääasiassa yleishyödyllinen. Pankin suurin omistajaryhmä, Säästöpankkisäätiöt, omistaa 48,2 % Aktia Säästöpankin Oyj:n osakkeista. Säätiöitä on 27 sijaiten eri puolilla Aktian toimialuetta.
Säätiöiden tärkein tehtävä on tukea taloudellisesti säästämistä edistävää työtä ja tutkimusta sekä jakaa toimialueillaan apurahoja nuoriso-, urheilu-, kulttuuri- ja kotiseututoimintaan. Varat tähän toimintaan säätiöt saavat pankin osinkojen muodossa. Aktian ja yhteiskunnan ympyrä sulkeutuu, kun voittovarat palautuvat paikallisyhtei-sölle ja asiakkaiden hyödyksi suoraan tai välillisesti. Kuten nyt EVT:n yhteistyösopimuksen kautta.

Aktian vahvuus on paikallisuus. Pankkitoiminnan ohella Aktia tekee yhteistyötä urheiluseurojen kanssa ja siten luo edellytyk-siä ja tukee lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.

Lisätiedot:
Aktia Säästöpankki, pankinjohtaja Niina Utriainen
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry, puheenjoht. Marketta Eggleton