Muodostelman sääntömuutokset 2008-2009

10.7.2008


Muodostelmaluistelun kotimaiset sääntömuutokset on vahvistettu ISU:n kongressin päätösten pohjalta ja ne ovat voimassa kaudesta 2008-2009.

Kansainvälisen Luisteluliiton (ISU) kongressissa on päätetty, että ikärajat säilyvät ISU:n sarjoissa ennallaan. Suomen kilpailuissa tämä tarkoittaa muodostelmaluistelussa sarjoja SM-seniorit, SM-juniorit ja noviisit.

Sponsorilogojen määrä kilpailuvaatetuksessa ei muuttunut kongressissa, mutta logojen kokoja muutettiin: tulevalla kaudella luistelijan asusteissa saa olla enintään kaksi kooltaan 60 cm2 -kokoista mainosta sekä vaatevalmis-tajan merkki, kooltaan enintään 30 cm2.

Muodostelmaluistelun ohjelmasisältöesitykset hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Poikkeuksena kuitenkin senioreiden vapaaohjelman 10. elementti. Elementti-kohtaisiin vaatimuksiin tuli alkuperäiseen agendaan verrattuna joitain muutoksia ja tarkennuksia.

Noviisien vapaaohjelman elementtivaatimuksia kaudelle 2008-2009 ei ole vielä julkaistu, mutta ne tulevat ISU:n internetsivuille lähiaikoina.