Lisensseistä

14.9.2006


Uusimmassa Taitoluistelulehdessä 4/2006 on virhe liittyen lisenssien hankintaan. Jos olet epävarma, tarkista tämän kauden oikea lisenssisi valmentajaltasi.

Taitoluistelulehden 4/2006 sivulla 41 sanotaan virheellisesti, että vakuutusyhtiön kanta 4 kertaa viikossa ja useammin harjoitteleville on, että pitäisi ottaa A-, B- tai C-lisenssi ja ettei H-lisenssi riittäisi.

Suomen Taitoluisteluliiton tarkistettua asian vakuutusyhtiöstä kävi ilmi, että tämä ei pidä paikkaansa vaan luistelijan lisenssin määrää hänen ikänsä sekä kilpailusarjansa, ei vakuutusyhtiö.

Koska lisenssejä ei vaihdeta kauden aikana, kannattaa ennen lisenssin lunastamista varmistaa valmentajaltasi mikä lisenssi sopii parhaiten. Esimerkiksi usein harjoitteleva Mini saattaa kehittyä syksyn aikana niin paljon, että kilpailee kevätkaudella Silmuissa. Tällöin syksyllä ostettu H-lisenssi ei enää riitä vaan on ostettava C-lisenssi. Yllämainittu asia koskee lähinnä yksinluisteluryhmissä luistelevia.

Huom! Kaikilla alle 15 -vuotiailla luistelukoululaisilla on seuran hankkima kollektiivivakuutus, joten heidän ei tarvitse ostaa omaa lisenssiä. Aikuisten luistelukoulun harrastajat ostavat harrastajille tarkoitetun H-lisenssin.

Lisensseistä tarkemmin täältä.