Tärkeää tietoa antidopingista

24.8.2005
Uuden kauden alkaessa on jälleen tarpeen tarkistaa, että urheilijoiden ja joukkueiden antidopingtyö on ajan tasalla ja erityisluvat hankittu hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä kilpailuja.

Viime kauden aikana Suomen Taitoluisteluliitto siirtyi vaiheittain käyttämään uutta erityislupamenettelyä, joka pohjautuu WADA:n ja ISU:n toimintamalliin. ADT julkaisee vuosittain uuden listan kielletyistä aineista ja listaa päivitetään kauden aikana aina tarvittaessa. Päivitetyn listan tiedot löytyvät ADT:n nettisivuilta. Kaikkien luistelijoiden ja valmentajien on tarkistettava, että luistelijoiden erityislupamenettelyt ovat ajan tasalla. Jokaiselle urheilijalle on toimitettu vastaus hakemukseen joko ISU:n tai ADT:n toimesta riippuen siitä, keneltä lupaa on haettu.

ADT:ltä luvan hakevat sellaiset luistelijat, jotka kilpailevat ainoastaan kansallisesti, ovat 15 vuotta täyttäneitä ja kilpailevat SM -tasolla. Nuorempien tai alemmalla tasolla kilpailevien ei tarvitse tehdä selvitystä etukäteen. Testaus koskee kuitenkin kaikki luistelijoita iästä riippumatta ja tarvittaessa nuorempienkin on pystyttävä todistamaan lääkärin määräämä lääkkeen käyttö (esim. testauksen jälkeen selvitystä pyydetään jälkikäteen ADT:n toimesta).

ISU:lta luvan hakevat kaikki kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat luistelijat. ISU:n myöntämä lupa kelpaa myös ADT:lle. Lupa haetaan ISU:lta ja ADT:lta käyttämällä ADT:n nettisivuilta löytyviä lomakkeita (myös ISU kelpuuttaa ADT:n lomakkeet englanniksi täytettyinä). 

Lomakkeissa on määriteltynä minkälaisille erityisluville mitäkin lomaketta käytetään. Vaihtoehtoja on kaksi: 

  • ilmoitusmenettelylomake (esim. inhaloitavat astmalääkkeet)
  • hakemusmenettelylomake

Kansallista lupaa haettaessa lomake toimitetaan lääkärin täyttämänä ja allekirjoittamana ADT:n toimistoon (urheilija toimittaa itse). ADT lähettää vastauksen suoraan urheilijalle, jonka jälkeen lupa on voimassa ADT:n ilmoittaman ajan. Lupa pitää hakea uudestaan luvan päättymispäivän jälkeen.

ISU:lta lupaa haettaessa lomakkeet toimitetaan englanniksi täytettynä liiton toimistoon Ville Saloselle (yhteystiedot alla). Lomake tulee olla lääkärin täyttämä ja allekirjoittama. Toimistolta lomake toimitetaan välittömästi ISU:lle ja ISU:n toimittama lupa jälleen takaisin urheilijalle. Lupa on voimassa ISU:n ilmoittaman ajan, jonka jälkeen se on haettava uudestaan.

ISU on ilmoittanut että urhelijan tai joukkueen ei tarvitse pitää ISU:n lähettämiä lupia mukana kilpailuissa. Koska ISU:n lisäksi testauksia voivat suorittaa myös muuta antidoping toimintaa tekevät tahot, suosittelemme, että urheilijat ja joukkueet pitävät toimitettuja lupia mukanaan kilpailumatkoilla. Lomakkeita ei tarvitse toimittaa järjestäjälle etukäteen, mutta mahdollisten epäselvyyksien joustavan käsittelyn varmistamiseksi todistukset on hyvä olla mukana.

Mikäli erityisluvista on kysyttävää, ota yhteyttä liiton toimistoon Ville Saloseen, puh. 09-3481 3156 ja sähköposti ville.salonen@stll.slu.fi. Postiosoite: Suomen Taitoluisteluliitto, Radiokatu 20, 00093 SLU.

WADA    Lomakkeet ja kiellettyjen aineiden listat