Huomio luistelijat - tärkeää dopingasiaa!

20.8.2004

Jokaisen Suomen Taitoluisteluliiton lisenssin omaavan, lääkärin määräämää lääkitystä (kielletyt aineet) käyttävän luistelijan on toimitettava ISU:lle erikoislääkärintodistus diagnosoidusta tilasta (mm. astma puhalluskokeineen). Nämä täydelliset todistukset tulee toimittaa ISU:lle kerran, jonka jälkeen ne ovat voimassa tulevilla kausilla.

HUOMIO LUISTELIJAT - TÄRKEÄÄ DOPINGASIAA!

ISU ja antidoping

Jokaisen Suomen Taitoluisteluliiton lisenssin omaavan, lääkärin määräämää lääkitystä (kielletyt aineet) käyttävän luistelijan on toimitettava ISU:lle erikoislääkärintodistus diagnosoidusta tilasta (mm. astma puhalluskokeineen). Nämä täydelliset todistukset tulee toimittaa ISU:lle kerran, jonka jälkeen ne ovat voimassa tulevilla kausilla.

JOKAISEN kauden alussa ISU:lle pitää lähettää erikseen Medical Notification Form, jonka täyttää ja allekirjoittaa luistelijan lääkäri. Medical Notification Form toimitetaan Suomen Taitoluisteluliiton toimistoon, josta paperit toimitetaan edelleen kansainväliselle liitolle STLL:n toimesta.

ADT ja antidoping

Suomen Antidopingtoimikunta vaatii 13.08.2004 lähtien kaikilta kiellettyjen aineiden listalla olevia, lääkärin määräämiä lääkeaineita käyttäviltä luistelijoilta hakemuksen erityislupaa varten.

Erityislupaa voidaan hakea ADT:n nettisivuilta printattavissa olevilla TUE lomakkeilla. TUE lomakkeita on kaksi, joista toinen erityisluvan hakemista varten ja toinen ilmoituslomake käytetyistä voiteista, jotka sisältävät ilmoitettaviksi luokiteltuja aineita (esim. kortisonivoiteet).

On erittäin tärkeää, että luistelijat tiedostavat, että 13.08.2004 lähtien myös kiellettyjä lääkeaineita sisältävät voiteet ovat ilmoitettavien lääkeaineiden listalla. Suomen Taitoluisteluliitto kehottaa kaikkia STLL:n lisenssin ja kilpailuluvan haltijoita huomioimaan vaadittavat toimenpiteet ja noudattamaan niitä edellä mainitulla tavalla.

Lääkeaineita ja antidopingtoimintaa koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä suoraan ADT:n puoleen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.antidoping.fi.

Lääkeainetiedustelut: Farmaseutti, testaustoiminta: Anna Simula, puh. 09-3481 2022, GSM 050-377 7666. Sähköposti: anna.simula@antidoping.fi.