Etelä-Vantaan Taitoluistelijat RY:n syyskokouksen kokouskutsu

8.10.2014

Kokouksen aika                Torstaina 30.10.2014 klo 19.00

Kokouksen paikka            Myyrmäki-hallin luentosali

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. Puheenjohtaja
  2. Sihteeri
  3. Kaksipöytäkirjan tarkastajaa ja
  4. Kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 6. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta (yhdistyksen säännöt, 11§).

      9. Päätetään kokous

Tervetuloa!

EVT:n hallitus