Hallituksen säännöt

Hallituksen periaatteet

 

- Toimimme koko seuran etujen mukaisesti kaikissa asioissa

- Syvennämme yksinluistelun ja muodostelmaluistelun yhteistyötä yli lajirajojen

- Tuemme ja kehitämme laadukasta valmennusta kaikille lajin harrastajille

- Huomioimme nuorten osallistamisen seuratoiminnassa

- Kuuntelemme valmentajia, luistelijoita ja heidän vanhempiaan ja olemme täällä heitä varten!