Joukkueen säännöt

Joukkueen säännöt

 

1. Ollaan kaikkien kanssa ja tullaan kaikkien kanssa toimeen.

2. Ei saa kiusata.

3. Kuunnellaan puheenvuoron saanutta.

4. Kunnioitetaan toisiamme.

5. Urheilullinen asenne, edustetaan joukkuetta ja seuraa.

6. Joukkueen asiat joukkueen sisällä.

VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT

 

1. Kiinnitämme huomiota positiiviseen ja kannustavaan ilmapiiriin ja hyviin käytöstapoihin.

2. Perheet sitoutuvat ja mahdollistavat tyttöjen harjoituksissa käynnin, jotta joukkue voi toimia.

3. Vanhemmat seuraavat huolellisesti ja aktiivisesti sähköpostia ja Dropboxia sekä noudattavat   annettuja ohjeita.

4. Luistelijoita kannustetaan omatoimisuuteen ja omista tavaroista huolehtimiseen.

5. Joukkueen toiminnan varmistamiseksi jokaisen perheen odotetaan osallistuvan talkoisiin ja joukkueen toimintaan liittyviin yhteisiin tehtäviin.

6. Muistutamme kotoa käsin terveellisen ravinnon ja levon merkityksestä.