EVT:n kevätkokous 2017

KUTSU YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEEN 27.4.2017

Tervetuloa EVT:n kevätkokoukseen 27.4.2017 klo 18.00.
Paikkana Myyrmäen jalkapallostadion, Raappavuorentie 6, 01600 Vantaa.


Kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenmaksunsa ajalla 1.5.2016-27.4.2017 maksaneet yli 18-vuotiaat.

Jäseneksi voit liittyä täältä: EVT:n jäseneksi ilmoittautuminen (vanhemmat)


Asialistalla:

 

1. KOKOUKSEN AVAUS
 

2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 

3. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
 

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 

5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 

6. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään toimintasuunnitelma ajalle 1.5.2017-30.4.2018
 

7. TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään talousarvio ajalle 1.5.2017-30.4.2018
 

8. JÄSENMAKSUT

Päätetään jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus ajalle 1.5.2017-30.4.2018
 

9. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ajalle 1.5.2017-30.4.2019
 

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN (4) VALINTA

Valitaan kaksi hallituksen jäsentä ajalle 1.5.2017-30.4.2019 ja kaksi jäsentä ajalle 1.5.2017-30.4.2018
 

11. TILINTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan tilintarkastaja ajalle 1.5.2017-30.4.2018
 

12. MUUT ASIAT
 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen

 


Kevätterveisin,
EVT:n hallituksen puheenjohtaja
Tomi Ek