EVT:n kevätkokous 2018

KUTSU YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEEN 19.4.2018
Tervetuloa EVT:n kevätkokoukseen 19.4.2019 klo 18.00.
Paikkana Myyrmäen jalkapallostadion, Raappavuorentie 6, 01600 Vantaa.


Kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenmaksunsa ajalla 1.5.2017-19.4.2018 maksaneet yli 18-vuotiaat.

Jäseneksi voit liittyä täältä: EVT:n jäseneksi ilmoittautuminen (vanhemmat)


Asialistalla:

 

1. KOKOUKSEN AVAUS
 

2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 

3. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
 

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 

5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 

6. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään toimintasuunnitelma ajalle 1.5.2018-30.4.2019
 

7. TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään talousarvio ajalle 1.5.2018-30.4.2019
 

8. JÄSENMAKSUT

Päätetään jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus ajalle 1.5.2018-30.4.2019
 

9. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ajalle 1.5.2018-30.4.2019
 

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN (4) VALINTA

Valitaan kolme hallituksen jäsentä ajalle 1.5.2018-30.4.2020 ja yksi jäsen ajalle 1.5.2018-30.4.2019
 

11. TILINTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan tilintarkastaja ajalle 1.5.2018-30.4.2019
 

12. MUUT ASIAT
 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen

 


Kevätterveisin,
EVT:n hallituksen puheenjohtaja
Tomi Ek