Maksusäännöt

MAKSUSÄÄNNÖT 1.6 (voimassa 1.5.2018 lähtien)

 

EVT on yleishyödyllinen urheiluseura, jonka tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista voittoa. Seuran talouden, toiminnan ja kaikkien luistelijoiden kannalta on tärkeää, että jäseniä koskevat velvoitteet hoidetaan huolellisesti.

 

Nämä säännöt korvaavat kaikki muut suulliset ja kirjalliset säännöt.

 

Luistelu- ja jäsenmaksut

 

 • EVT laskuttaa luistelijoilta jäsenmaksun ja kausimaksun.
 • EVT:n luistelu- ja laskutuskausi on 1.5.-30.4.
 • Jäsenmaksun suuruus on 25€ ja se on voimassa seuran tilikauden ajan 1.5.-30.4.
 • Kilpailevat luistelijat maksavat kausimaksun kuukausittaisissa erissä 11kk aikana. Kyseessä ei siis ole kuukausimaksu vaan luistelijat sitoutuvat koko luistelukauteen.
 • Kuukausimaksun suuruus on sama joka kuukausi, vaikka harjoittelun määrä olisi vaihteleva. Näin maksujen suuruudet saadaan pysymään kohtuullisina.
 • Maksuvapaa kuukausi on heinäkuu.
 • Poikkeukset luistelukauden maksuissa:
 • Luistelukoulu jakaantuu kahteen kauteen: syyskausi 1.9.-31.12. ja kevätkausi 1.1.-30.4.
 • TimanttiSteps ML ja YL 1.5.-30.4., maksuvapaat kuukaudet kesäkuu ja heinäkuu.
 • Next Steps ryhmän kausi on 1.8.-30.4.
 • T7-ryhmän kausion 1.8.-31.5.
 • Yksinluistelun (T1-T6 ryhmät) kesäkuun maksu on normaalihintaa kalliimpi, lisätyn jäämäärän ja ruokailujen takia.

 

 • Kilpailevan luistelijan tai kehitysryhmissä luistelevan aloittaessa kesken kauden luistelumaksut laskutetaan aloituskuukaudelta ja sitä seuraavilta kuukausilta kauden loppuun saakka.
 • Luistelukoululaisen aloittaessa kesken kauden luistelukoulumaksu laskutetaan koko kaudelta mikäli luistelija aloittaa luistelun ennen syyslomaa (viikko 42) tai ennen hiihtolomaa (viikko 8). Muussa tapauksessa laskutetaan puolet luistelukoulumaksusta.

 

Muut maksut

 

 • Pelkkiin oheisharjoituksiin osallistumisen hinta on 1/3 luistelumaksujen kuukausierästä.
 • Kilpailevien luistelijoiden on hankittava itse vuosittain valmentajan/joukkueenjohtajan ohjeiden mukaan kilpailulisenssi Suomen Taitoluisteluliitosta. Mikäli lapsella on taitoluisteluharjoittelun ja –kilpailun koti- ja ulkomailla kattava, Stll:n määritelmän mukainen tapaturmavakuutus, on mahdollista hankkia ainoastaan kilpailulupa.
 • Kilpailu- ja leirikulut jaetaan seuran ja luistelijan kesken seuraavasti:
 • luistelija/joukkue maksaa omat sekä valmentajan matka- ja majoituskulut, seura laskuttaa leireistä erikseen leirihinnaston mukaisesti.
 • seura voi veloittaa luistelijalta kilpailun ilmoittautumis- ja tuomarikulut
 • seura maksaa valmentajan palkan, päivärahat, (km-korvaukset) sekä mahdollisen sijaisen palkan
 • joukkue maksaa kilpailujen ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut
 • koreografeille maksetaan palkkaa ja se laskutetaan sivukuluineen luistelijalta
 • kiinteä kilpailumaksu erillisen taulukon mukaan.

 

Ohjeita maksamiseen

 

 • Laskutus tapahtuu sähköisesti kuun ensimmäisenä päivänä.
 • Maksa kausimaksujen erät eräpäivään mennessä.
 • Käytä aina viitenumeroa maksaessasi.
 • EVT:ssä luistelevien alle 18-vuotiaiden sisaruksien luistelumaksuista myönnetään sisaralennusta niin, että edullisemmasta laskusta myönnetään 10 %:n alennus. Leiri-, kilpailu-, varuste- ja muista maksuista ei myönnetä sisaralennusta.
 • Erääntyneistä maksuista lähetetään 1.maksumuistutus 1 viikon kuluttua erääntymisestä ilman kuluja ja 2. maksumuistutus 2 viikon kuluttua erääntymisestä. Tällöin maksuun lisätään 5 euron muistutus- ja viivästyslisä.
 • Saatavat siirretään perintätoimistolle 4 viikon kuluessa erääntymisestä.
 • Seuran ja Joukkueen maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin, leireille ja kilpailuihin.
 • Laskun voi maksaa myös luistelijan henkilökohtaisilla Smartum-seteleillä tai -saldolla. Maksuun on tällöin lisättävä maksutavan vaihtolisä 5€ per maksukerta. Maksusta on ilmoitettava toiminnanjohtaja.evt@gmail.com.
 • Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ota yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi toiminnanjohtaja.evt@gmail.com. Maksusopimukset tehdään kirjallisesti.
 • Kaikki laskutusta koskevat yhteydenotot kirjallisesti osoitteeseen talous.evt@gmail.com.

 

Poissaolot

 • Poissaolosta sairauden vuoksi myönnetään hyvitystä omavastuuajan (2 viikkoa) ylittävältä ajalta.
 • Hyvityksen saamiseksi tulee toimittaa lääkärintodistus, josta selviää harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä. Todistuksen voi lähettää sähköisesti toiminnanjohtaja.evt@gmail.com tai jättää EVT:n lukolliseen postilaatikkoon.
 • Yksi omavastuu kattaa uusiutuvasta vammasta seuraavan sairausloman, mikäli sama vamma uusiutuu 14 päivän sisällä edellisen sairausloman päättymisestä.
 • Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta poissaolosta (esim. hyppykielto)
 • Ohjelman mukaiset leirit kuuluvat joukkueen ohjelmaan. Hyvitykset leirimaksuista vain lääkärintodistusta vastaan.
 • Rippileirin ajasta myönnetään hyvitys 50€ etukäteen annetun kirjallisen anomuksen perusteella, joka toimitetaan toiminnanjohtaja.evt@gmail.com.

 

Luistelun lopettaminen

 • Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden ei jo maksettuja maksuja palauteta. Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuhyvitystä jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti. Perustelluista syistä seuran hallitus voi hyväksyä anomuksen. Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä hyvitystä irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavalta kuukaudelta.

 

Harjoitusmäärät vaihtelevat kauden aikana. Luisteluviikot eivät ole identtisiä koko kautta vaan muutoksia harjoituslistoissa tapahtuu viikoittain EVT:stä riippumattomista syistä kuten turnauksista ja tapahtumista.