Sinettiseura-tunnus

Nuori Suomi -sivuilta löydät mielenkiintoista tietoa ja tutkimuksia.

 

Nuori Suomi -pääsivu: www.nuorisuomi.fi

Nuori Suomi Urheiluseurat -sivut: http://www.nuorisuomi.fi/urheiluseurat

Huippuaikuisen valmennusvideo

 

Kannattaa tutustua.

Sivuilla mielenkiintoista ja hyödyllistä asiaa lapsiin, nuoriin, liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin liittyen.

 

 

EVT:n seuran toiminnan kehittäminen ja Nuori Suomi – hanke

Viimeisen parin vuoden aikana EVT:ssä on tehty useita toiminnan kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimet päätettiin yhdistää ja hakea seuralle Nuori Suomi –sinettiä. Hankkeen myötä seuran toiminta on kuvattu toimintalinjaukseen. Lisäksi olemme kiteyttäneet visiota, strategiaa ja eri rooleja ja niiden toimenkuvia. Nuori Suomi –sinettiä voi hyvin pitää urheiluseurojen laatusertifikaattina ja se antaakin EVT:lle hyvän puitteen toiminnan kuvaamiselle ja kehittämiselle myös tulevaisuudessa.

Hanke eteni luistelijoiden, vanhempien ja seuran toimihenkilöiden pelisääntökeskusteluilla. Kiteytimme toimintalinjauksemme ensimmäisen version. Se toimitettiin Taitoluisteluliittoon kommentoitavaksi. Saimme rohkaisevaa palautetta, olimme oikealla tiellä ja saimme hyvää ohjausta asioiden tareknnuksen suhteen. Nuori Suomi -auditointi pidettiin kesäkuussa ja saimme erinomaiset arvosanat. Nuori Suomi sinetti luovutettiin EVT:lle 29.10.2012.

Työ ei pääty sinettiin. Pyrimme kehittämään toimintaamme edelleen. Sääntöjen mukaan EVT edistää taitoluistelua ja muuta liikuntaa sekä siihen liittyvää seuratoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua ja taitoluisteluun liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeittensa mukaisesti.

Visiomme on olla kehittyvä, innostava, monipuolinen ja menestyvä taitoluisteluseura. Haluamme tarjota, taitoluistelun ohella luistelijoille, seura-aktiiveille ja työntekijöille mahdollisuuden kehittyä ja kasvattaa monipuolista osaamista, josta on hyötyä myös taitoluistelun ulkopuolella ja harrastuksen/uran jälkeen, esim. opiskeluaikana ja työelämässä.

Luistelijoille EVT tarjoaa mahdollisuuden harrastaa ja kilpailla. Kaikissa ryhmissä ja joukkueissa kiinnitetään huomiota luistelijoiden kasvamiseen ja kehittymiseen ihmisenä sekä liikunnallisen pohjan luomiseen. Kilparyhmille, joukkueille ja valmentajille EVT tarjoaa haasteita ja menestystä kansallisella ja kansainvälisellä huipulla.

Haluamme seurana olla menestyvä ja yksi johtavista suomalaisista taitoluisteluseuroista. Sana ”johtava” tarkoittaa tässä toiminnan laajuutta (n. 500 luistelijaa ja 800 jäsentä) sekä kykyä järjestää ja saada järjestettäväkseen merkittäviä kilpailuja ja tapahtumia. Seurana olemme ”menestyvä” kun kykenemme pitkällä tähtäimellä ylläpitämään harrastustoimintaa ja kouluttamaan jatkuvasti uusia kansallisen ja SM-tason luistelijoita ja joukkueita sekä voittamaan mitaleita eri sarjoissa niin kotimaassa kuin kansainvälisillä jäillä. Tarkemmista kilpailullisista tavoitteista sovitaan luistelijoiden ja joukkueiden kesken.

Seuran tavoitteet kattavat Nuori Suomi –viitekehyksen mukaisesti myös kasvatukselliset, terveelliseen ja päihteettömään elämäntapaan liittyvät, eettiset ja taloudelliset tavoitteet. Seuran taloudelliset tavoitteet tähtäävät toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Pyrimme toiminnassa ja tiedottamisessa avoimuuteen ja selkeyteen. Nämä tavoitteet on kirjattu seuran toimintalinjaukseen.

Toivomme että tästä työstä on ja tulee olemaan hyötyä ja iloa kaikille EVT-läisille, luistelijoille, vanhemmille, seura-aktiiveille kuin sidosryhmillekin.

 

 

 

 

Sinetti on lupaus laadusta

 

Suomen Taitoluisteluliitto ja Nuori Suomi myönsi seurallemme Sinetti-tunnustuksen 29.10.2012. Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Seurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia – lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita seuroja.

Toiminnan keskiössä on urheileva lapsi ja nuori. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras, joka edellyttää laadukasta toimintaa hänen omassa harjoitusryhmässä tai joukkueessa. Oman harjoitusryhmän tueksi tarvitaan lisäksi toimiva seuraorganisaatio.

Sinettiseuran toimintaa ohjaavat Sinettikriteerit. Ne määrittelevät, minkälainen toimintakulttuurin tulisi olla, jotta yksilön kasvua ja kehitystä tukeva toiminta toteutuu.

Laadukkaan Sinettiseuratoiminnan mahdollistavat seuran kaikki aikuiset – vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat – jotka ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan.

Sinettikriteerit

 

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys

 • lapsen ja nuoren parhaaksi
 • kannustava ilmapiiri
 • yhdessä tekemisen kulttuuri

Harjoitteleminen ja kilpaileminen

 • Monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi
 • Elämykset ja haasteet
 • Oppiminen ja kehittymisen mittaaminen

Ohjaaminen ja valmentaminen

 • osaava ja innostava ilmapiiri
 • erilaisten yksilöiden huomiointi
 • urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen

Viestintä ja organisointi

 • Avoimuus ja vuorovaikutteisuus
 • Selkeät roolit ja toimintatavat
 • Toiminnan aktiivinen kehittäminen

Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin auditoinnilla.  Auditoinnin tarkoituksena on tarkistaa Sinettikriteerien täyttyminen seurassa, vahvistaa hyviä toimintoja ja löytää mahdolliset kehittämiskohteet. Sinettiseuratoiminta ja auditointijärjestelmä muodostavat jatkuvan vuorovaikutuksen Sinettiseuran, lajiliiton ja Nuoren Suomen välille.

Lisätietoa Sinettiseuratoiminnasta http://www.nuorisuomi.fi/sinettiseurat

 

Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on Nuoren Suomen ja lajiliittojen yhteinen laatujärjestelmä. Toiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla laadukasta lasten ja nuorten toimintaa voidaan toteuttaa. Sinettiseuran edustama arvopohja rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle. Lapsen ja nuoren paras liikunnassa ja urheilussa on yksilön kasvun ja kehityksen tukemista sekä lapsuuden ja nuoruuden kunnioittamista. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

Tällä lomakkeella ilmoittaudut EVT:n jäseneksi.

Jäsenenä voit osallistua seuran vuosikokouksiin äänioikeutettuna ja samalla tuet seuran toimintaa. 

EVT:n jäsenmaksu kaudella 2015-2016 on 20€.

Vahvistat jäsenyytesi maksamalla jäsemaksun seuran tilille FI76 4055 0010 0893 20.

Viestikenttään viesti "JÄSENMAKSU 2015-2016".

*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.