Valmentajamme Janniina Pärssinen esittäytyy

14.3.2017


Oman luistelu-urani olen aloittanut EVT:n luistelukoulussa 90-luvun loppupuolella. Parin luistelukouluvuoden jälkeen tieni kuljetti minut muodostelmaan, jonne sydämeni onkin jäänyt. Minulle luistelu on antanut paljon hienoja ja ikimuistoisia hetkiä, pitkäaikaisia ystävyyssuhteita sekä työn, josta olen unelmoinut jo pienestä asti. Lapsuuden kotini olohuoneen parketilla onkin suunniteltu monet eri ohjelmat jo kauan aikaa sitten.

 

Aloitettuani valmentamisen 6 vuotta sitten aloin pohtimaan koulutusmahdollisuuksia, jotka tukisivat valmentajan työtäni ja lisäisivät ammattiosaamistani. Vuonna 2013 pääsin opiskelemaan fysioterapiaa Laurea Ammattikorkeakouluun. Opintoni alkavat olla pikkuhiljaa jo loppusuoralla. Tosin Laurea varmasti toivoisi minun olleen valmis fysioterapeutti jo puolisen vuotta, mutta viimeisen reilun vuoden ajan olen suorittanut opintojani valmennustyön ehdoilla. Opinnäytetyömme teimme yhteistyössä Suomen Taitoluisteluliiton kanssa. Työmme aiheena oli 7-10-vuotiaiden taitoluistelijoiden kehonhallinta ja liikkuvuus vammoja ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Työ on luettavissa Theseuksesta (www.theseus.fi).

 

Opinnäytetyöprosessin aikana opin paljon lisää urheiluvammoista, niiden syntymekanismeista ja ennaltaehkäisystä. Karkeasti jaoteltuna urheiluvammat voidaan jakaa kahteen osaan: äkillisiin tapaturmiin sekä rasitusvammoihin. Rasitusvammoissa kudosten vauriot johtuvat liiallisesta yksipuoleisesta kuormituksesta tai liian lyhyestä palautumisajasta. Rasitusvammoille altistavia tekijöitä ovat mm. lasten huonontunut peruskunto ja motoriikka sekä lajipainotteinen ja yksipuolinen harjoittelu. Lisäksi liian aikainen panostaminen vain yhteen lajiin altistaa rasitusvammojen synnylle. Taitoluistelussa harjoitusmäärät kasvavat suuriksi jo hyvin nuorena, mikä johtaa siihen, että valinta harrastettavasta lajista joudutaan tekemään jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Toisaalta koen muodostelmaluistelun olevan hyvinkin monipuolisesti taitoja kehittävä laji. Jo pelkästään lajin sääntöjen puolesta toispuolisuus, mitä usein esiintyy esimerkiksi palloilulajien harrastajilla, on pyritty kitkemään lajista pois. Liikunnallisten taitojen kehittämisen lisäksi muodostelmaluistelu kehittää mm. sosiaalisia taitoja.

 

Taitoluistelussa yleisiä vammoja ovat alaraajojen sekä selän rasitusvammat. Tapaturmat syntyvät usein jonkin ulkoisen, ympäristöstä johtuvan tekijän aiheuttamana. Muodostelmaluistelussa näitä ovat esimerkiksi jää ja sen ominaisuudet sekä joukkuekaverit. Äkillinen urheiluvamma voi syntyä myös ilman ulkoista tekijää, jolloin syy löytyy usein heikosta kehonhallinnasta tai esimerkiksi puutteellisesta suoritustekniikasta.

 

Lajin vaatimustasot nousevat vuosi vuodelta, mikä pistää luistelijat venymään fyysisesti yhä raskaampiin ja vaativampiin suorituksiin. Tämän myötä myös urheiluvammat ovat valitettavasti yleistyneet. Etenkin kasvupyrähdyksen aikana lihasten heikko venyvyys voi olla rasitusvammoja lisäävä tekijä. Toisaalta taas äärimmäistä liikkuvuutta vaativat liukuasennot saattavat aiheuttaa rasituskipuja esimerkiksi alaselän alueelle. Hyvällä kehonhallinnalla on mahdollista pystyä ennaltaehkäisemään vammojen syntyä. Oikein suunnitellulla sekä toteutetulla harjoittelulla on merkittävä rooli niin äkillisten vammojen kuin rasitusvammojenkin synnyn ehkäisyssä. Lisäksi erityisesti nuorella urheilijalla on tärkeää löytää tasapaino rasituksen ja levon välillä.

 

En usko, että mikään huippu-urheilu on loppupelissä kovinkaan tervettä. Koen kuitenkin, että luistelu on antanut minulle itselleni erittäin paljon. Luistelu-urani aikana olen oppinut sosiaalisten ja liikunnallisten taitojen lisäksi myös muita elämän kannalta hyödyllisiä taitoja. Toivon, että jokaisella halukkaalla on mahdollisuus harrastaa tätä lajia hänelle sopivalla tasollaan. Paljon se ottaa – paljon se antaa. Koen olevani etuoikeutettu saadessani tehdä työtä rakastamani lajin parissa. Haluan tehdä osani, jotta pystymme kasvattamaan terveempiä luistelijoita.

 

Treeni-intoa ja jaksamista kevään koitoksiin! Isolla Sydämellä,
 

Jamppa