Tukea EVT:n toimintaan

18.12.2008


NuoriSuomi on myöntänyt Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry:lle seuratoiminnan kehittämistukea sinettiseurahanketta varten.

NuoriSuomi myönsi tukea lasten ja nuorten urheiluseuratoimin-nan kehittämiseen tänä vuonna yhteensä 464 000 euroa 373 hankkeelle. Hakemuksia saapui runsaat 860 ja seurat hakivat kehittämistukea yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 kehittämistuen tavoitteena on kehittää seurojen toiminnan laatua ja lisätä uusia harrastusmahdollisuuksia.

Etelä-Vantaan Taitoluistelijoille myönnettiin 2 000 euroa sinetti-seurahankkeeseen. Seurallemme myönnetty tukisumma oli taitoluisteluseuroista mittavin. Seuramme on taitoluistelupuolella edelläkävijöitä, sillä tällä hetkellä vajaasta 70 suomalaisesta taitoluisteluseurasta vain kolmellatoista on NuoriSuomen sinetti.

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenseurat vastaanottivat omat tukirahansa Olympiastadionin Urheilumuseossa järjestetys-sä juhlallisessa jakotilaisuudessa 10.12.2008.

Taitoluisteluliiton uutinen