Vapaaehtoisetkin on vakuutettu

24.9.2008STLL:n seuroilleen tarjoama Tuplaturvavakuutus korvaa myös urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia.

Tuplaturva turvaa seuramme vapaaehtoistyöntekijät

SLU:n ja vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan sopima urheilun Tuplaturvavakuutus on voimassa niissä urheiluseuroissa, joiden lajiliitto on maksanut vakuutuksen seurojensa puolesta. Suomen Taitoluisteluliiton alaisena seurana myös kaikki EVT:n vapaa-ehtoistyöntekijät on vakuutettu.

Tuplaturvaan liittymällä lajiliitto takaa toiminnassaan mukana oleville seuroille Tuplaturvan kattamat toiminnanvastuuvakuu-tuksen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen.

Vakuutuksen voimassaolo

  • Vuoden 2008 vakuutussopimus on voimassa 01.01.2008-31.12.2008 välisen ajanjakson.
  • SLU:n ja vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan välinen sopimus on allekirjoitettu vuoden 2009 loppuun.

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia.

Millaisia asioita Tuplaturva kattaa ja millaisin ehdoin?

  • Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
  • Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus- ja koulutus-tapahtumissa tai kilpailujen järjestelytehtävissä.
  • Myös matkalla vapaaehtoistyöhön sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
  • Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
  • Tapaturmavakuutuksessa on vuodesta 2007 eteenpäin vakuutettuna kaikki alle 75-vuotiaat.
  • Turman sattuessa täytä tapaturmailmoituslomake.

Toiminnanvastuuvakuutus

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuu-tettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Vastuuvahingossa täytetään vastuuvahinkoilmoitus. Se täytetään huolel­lisesti ja yhteystiedot täydellisinä. Vastuuvahingon vahin-kotunnus on 16-223-684-8. Allekirjoituksella vahvistetaan annetut tiedot oikeiksi.

Vakuutusehdot       Vastuuvahinkoilmoitus

Vastuuvahinkoilmoitus palautetaan osoitteella:

  
Suomen Liikunta ja Urheilu  
Niina Majamaa  
00093 SLU