Antidopingtietoa kaudelle 2006-2007

4.8.2006

Tutustu tarkoin Kansainvälisen Luisteluliiton, Suomen Taitoluisteluliiton ja Suomen Antidopingtoimikunnan uusiin säännöksiin.

ISU on tarkentanut omia TUE -vaatimuksiaan. TUE -luvan hakevat tästä lähtien ainoastaan kansainvälisesti juniori- ja senioritasolla kilpailevat luistelijat. Noviisitasolla luistelevien ei tarvitse hakea lupaa ISU:lta. Myös STLL ja ADT ovat tarkentaneet taitoluistelua koskevia TUE -menettelyjä.

ADT:lle tehtävä TUE eli erivapausmenettely

TUE -menettely (anottu erivapaus käyttää kielletyksi aineeksi listattua lääkettä) vaaditaan etukäteen kaikilta sellaisilta luistelijoilta, jotka kilpailevat vähintään SM -juniorisarjassa (YL ja ML) tai ovat 15 vuotta täyttäneitä. TUE -lomakkeen täyttävät ja luvan anovat myös sellaiset luistelijat, jotka ovat alle 15 -vuotiaita, mutta osallistuvat ISU kalenteriin merkittyihin ISU:n alaisiin kansainvälisiin kilpailuihin (muodostelma ja yksinluistelu).

Etukäteen lupaa ei tarvitse anoa, mikäli luistelija kilpailee kansallisissa sarjoissa (ei SM -tasolla) tai SM -tasolla mutta SM -juniorisarjaa alempana ja on alle 15 -vuotias. Kaikki luistelijat ovat kuitenkin testauksen alaisia ja mikäli testaus osuu omalle kohdalle on mahdollisen lääkityksen (kiellettyjen aineiden listalla oleva lääkitys) pystyttävä todistamaan TUE -menettelyn mukaisesti jälkikäteen.

ISU:lta haettava kansainvälinen lupa on voimassa myös Suomessa (ADT hyväksyy ISU:n myöntämän erityisluvan), joten ADT:lta ei tarvitse enää hakea lupaa mikäli ISU on sen jo aikaisemmin myöntänyt.

Mikäli lääkitys vaihtuu tai myönnetty lupa menee umpeen, tulee ISU:lta anoa uusi lupa TUE- lomakkeita käyttäen. ADT:lle riittää vapaamuotoinen ilmoitus lääkityksen muuttumisesta (kunhan kyseessä on samaan vaivaan tarkoitettu saman tyylinen lääke) ja mukaan tulee liittää kopio reseptistä. 

TUE -menettely ja erityisluvan hakeminen ADT:lta ja ISU:lta

Lupa haetaan ISU:lta ja ADT:lta käyttämällä http://www.antidoping.fi/ sivuilta löytyviä lomakkeita (ISU kelpuuttaa ADT:n lomakkeet englanniksi täytettyinä). Lomakkeissa on määriteltynä minkälaisille erityisluville mitäkin lomaketta käytetään. Vaihtoehtoja on kaksi: Ilmoitusmenettelylomake 2 sivua (esim. inhalaation kautta otettavat astmalääkkeet) ja hakemusmenettely, 4 sivua. ADT:lle menevän hakemusmenettelyn yhteyteen tulee liittää sairaskertomus, jos kyseessä on muu kuin astmalääke. 

Kansallista lupaa haettaessa lomake toimitetaan lääkärin täyttämänä ja allekirjoittamana ADT:n toimistoon (urheilija toimittaa itse). ADT lähettää vastauksen suoraan urheilijalle, jonka jälkeen lupa on voimassa ADT:n ilmoittaman ajan. Lupa pitää hakea uudestaan luvan päättymispäivän jälkeen.

ISU:lta lupaa haettaessa lomakkeet toimitetaan ENGLANNIKSI täytettynä liiton toimistoon Ville Saloselle (yhteystiedot alla). Lomake tulee olla lääkärin täyttämä ja allekirjoittama. Toimistolta lomake toimitetaan välittömästi ISU:lle ja ISU:n toimittama lupa jälleen takaisin urheilijalle. Lupa on voimassa ISU:n ilmoittaman ajan, jonka jälkeen se on haettava uudestaan.

ISU on ilmoittanut että urhelijan tai joukkueen ei tarvitse pitää ISU:n lähettämiä lupia mukana kilpailuissa. Koska ISU:n lisäksi testauksia voivat suorittaa myös muuta antidopingtoimintaa tekevät tahot, STLL suosittelee, että urheilijat ja joukkueet pitävät toimitettuja lupia mukanaan kilpailumatkoilla. Lomakkeita EI tarvitse toimittaa järjestäjälle etukäteen, mutta mahdollisten epäselvyyksien joustavan käsittelyn varmistamiseksi todistukset on hyvä olla mukana.

Mikäli erityisluvista on kysyttävää, ota yhteyttä liiton toimistoon Ville Saloseen, puh. 09-3481 3156, sähköposti ville.salonen@stll.slu.fi.

Lomakkeet ja kiellettyjen aineiden listat

Kansainvälinen Luisteluliitto        Suomen Taitoluisteluliitto